2023’ten beklentiler

Yılın son günlerinde 2023’e dair olumlu veya olumsuz bir çok beklenti paylaşıldı. Geçen hafta üzerinde durduğumuz üzere bir heyecansızlık, umutsuzluk hali hakim, Ipsos’un 36 ülkede gerçekleştirdiği Beklentiler Araştırması’nın sonuçlarına göre yeni yılda insanların birbirilerine karşı daha toleranslı olacağını söyleyenler hala azınlıkta. Her ne kadar önceki seneye kıyasla %6’lık bir artış olmuşsa da ülkeler ortalamasında ancak üç kişiden biri daha fazla tolerans olacağını tahmin ediyor. Kişiler arası toleransın her zamankinden daha önemli olacağı seçim yılında, bu araştırmaya Türkiye’den katılanların %68’i kötümser tarafta yer alıyorlar. Üstelik ülkemizden katılanlar arasında bu konuda olumlu düşünenlerin oranında önceki yıla göre 6 puanlık bir gerileme söz konusu.
Yılın sonuna yaklaşırken gündeme giren sıcak konulardan biri de haftalık çalışma günü sayısının 4’e düşürülmesi tartışması idi. 36 ülke ortalamasında insanların yarıdan fazlası 2023’de buna ihtimal vermiyor. Türkiye’de ise bu oran %60’a çıkıyor. Çoğunluk 4 gün çalışma düzenine geçişi olası görmüyor.
5 gün çalışmaya devam ederken sanal dünyada daha fazla vakit geçirilecek gibi. Araştırmaya katılanların yarısı insanların sanal dünyaya ayırdıkları zamanın artacağını tahmin ediyor.
Araştırmaya Türkiye’den katılanlar arasında bu şekilde düşünenlerin oranı geçen seneye göre 5 puan azalmış olsa da hala %72, ve bu oranla 36 ülke içinde üçüncüyüz. İyi bir tahminle bitirelim. 36 ülkeden araştırmaya katılanların %60’ı 2023’de Covid-19 kaynaklı bir kapanma yaşan-mayacağını tahmin ediyor. Türkiye-’den katılanlar arasında ise her dört kişiden üçü bu şekilde düşünüyor. Bu olumlu bakış açısı ile 36 ülke arasında ikinciyiz. Bu “çoklu kriz” döneminde listeden bir tanesini silmek üzere olduğumuzu düşünüyoruz. 3 yıllık bir karabasandan uyandığımız inancında olanlar çoğunlukta, eh bu da çok önemli bence, ya sizce?
SORU: “Ülkemde Kovid-19’dan dolayı bir daha kapanma yaşanmayacak” ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?
Kovid-19 salgınından dolayı ülkelerinde bir daha kapanma yaşanmayacağı görüşü tüm ülkeler ortalamasında %60. Türkiye ise Endonezya’dan sonra en iyimser görüş bildiren 2. ülke.

SORU: “Ülkemde haftada 4 gün çalışmak normal olacak” ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?
Haftada 4 gün çalışılmasının normal olması görüşüne katılmayanların oranı oldukça yüksek. Ülkeler ortalamasında bu görüşe katılanların oranı %37 iken, katılmayanların oranı %55.

SORU: “Daha çok kişi hayatlarını sanal dünyada geçirecek” ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?
Daha çok kişinin sanal dünyada hayatlarını geçireceği konusunda ülkeler oldukça farklılaşıyor. Türkiye’de bu görüşe katılanların oranı oldukça yüksek. %72’ye göre daha çok kişinin sanal dünyada olacak.

SORU: “Ülkemdeki insanlar birbirlerine karşı daha toleranslı olacak” ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?
2021 senesine göre ülkeler ortalamasında 6 puanlık bir artış olsa da insanların birbirlerine karşı daha toleranslı olacağını düşünen bireylerin oranı sadece %34. Türkiye’de ise bu görüştekilerin oranı %26.